Program denného tábora

Každý deň budú detičky navštevovať nové zvieratká.
Denný plan:

8:00 príchod
8:00 – 9:00 „Move you English“ (športová príprava pre deti, ktorá bude prebiehať v anglickom jazyku)
9:00 – 9:30 desiata
9:30 – 12:00 tématická aktivita so zvieratkami
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 14:00 odpočinok (deti, ktoré budú mať potrebu spánku budú spať v oddelenej miestnosti , inak čítanie rozprávok, jednoduchšie aktivity)
15:00 – 15:30 olovrant
15:30 – 16:30 tvorivé dielničky ( výroba sádrových predmetov, kreslenie trička, ozdobovanie klobúkov )
16:30 – 17:00 pohybové aktivity