Program denného letného tábora

MIESTO PRÍCHODU A VYZDVIHNUTIA DETÍ je pri hlavnom vchode ZŠ Rusovce

Pondelok:
(bezpečnostné inštrukcie a zoznámenie sa s okolím a koníkmi)
08:00 – 08:30 príchod detí
08:30 – 09:00 predstavenie sa vedúcich tábora a zoznámenie sa s deťmi
09:00 – 09:30 desiata
09:30 – 12:00 Čas strávený na koňoch
Ako prvé sa ďeťom predstavia inštruktori a zároveň deti budú oboznámené ako sa správať v stajni, ako bezpečne pristupovať ku koňom, ako ich hladkať a samozrejme zoznámenie sa so samotnými tátošikmi, s ktorými deti strávia celý týťden.
Deti sa v tento deň naučia ako koníky kŕmiť, čistiť i česať. Spoznajú postroj, vyskúšajú si nácvik správneho sedu, držania tela a základné povely „krok“ a „stoj“.
Pokročilým jazdcom sa program upraví ich schopnostiam.
12:00 – 13:00 obed a relax
13:00 – 16:00 Čas poobedných aktivít
Počas tejto doby budú deti rozdelené podľa veku a záujmov do rôznych skupín. Tento čas bude plnohodnotne vyplnený činnosťami akými sú tvorivé dielne, kúpanie sa v jazere, loptove hry a iné športové aktivity (letná olympiáda).
Deti, ktoré budú mať záujem môžu za príplatok tento čas tráviť jazdou na koni a zdokonaľovať sa takto v tomto prekrásnom športe.
16:00 – 16:30 olovrant
16:30 – 17:00 príchod rodičov
Utorok:
(základy jazdenia)
08:00 – 08:30 príchod detí
09:00 – 09:30 desiata
09:30 – 12:00 Čas strávený na koňoch
Deti budú koníky čistiť a pomáhať s ich ostrojením. Zopakujú si povely z predchádyajúceho dňa „krok“ a „stoj“ , ku ktorým pribudnú schopnosti ako koníka zatočiť doprava a doľava.
Pokročilým jazdcom sa program upraví ich schopnostiam.
12:00 – 13:00 obed a relax
13:00 – 16:00 Čas poobedných aktivít
Počas tejto doby budú deti rozdelené podľa veku a záujmov do rôznych skupín. Tento čas bude plnohodnotne vyplnený činnosťami akými sú tvorivé dielne, kúpanie sa v jazere, loptove hry a iné športové aktivity (letná olympiáda).
Deti, ktoré budú mať záujem môžu za príplatok tento čas tráviť jazdou na koni a zdokonaľovať sa takto v tomto prekrásnom športe.
16:00 – 16:30 olovrant
16:30 – 17:00 príchod rodičov
Streda:
(jazdenie, to nie je len nosiť sa na koni, ale aj starostlivosť okolo – pr8ca v stajni)
08:00 – 08:30 príchod detí
09:00 – 09:30 desiata
09:30 – 12:00 Čas strávený na koňoch
Deti viac spoznajú čo vsetko obnáša práca v stajni okolo koní. Ukážeme si ako sa čistí box, ako sa podstelie pre kone. Deti sa naučia čo koníky jedia, čo majú obuté a na čo všetko nám slúžia. V tento deň si skúsia základy voltíže- veselé cviky "mlyn, zášvih, lastovička" cviky na rovnváhu "kľaknutie, stoj"
Pokročilým jazdcom sa program upraví ich schopnostiam.
12:00 – 13:00 obed a relax
13:00 – 16:00 Čas poobedných aktivít
Počas tejto doby budú deti rozdelené podľa veku a záujmov do rôznych skupín. Tento čas bude plnohodnotne vyplnený činnosťami akými sú tvorivé dielne, kúpanie sa v jazere, loptove hry a iné športové aktivity (letná olympiáda).
Deti, ktoré budú mať záujem môžu za príplatok tento čas tráviť jazdou na koni a zdokonaľovať sa takto v tomto prekrásnom športe.
16:00 – 16:30 olovrant
16:30 – 17:00 príchod rodičov
Štvrtok:
(trocha zrýchlime - klus)
08:00 – 08:30 príchod detí
09:00 – 09:30 desiata
09:30 – 12:00 Čas strávený na koňoch
Deti "očistia a nachystajú" koníky. Zopakujeme si v3etky povely a cviky, ktoré sme sa doposiaľ naučili a začneme s nácvikom klusu na lonži.
Pokročilým jazdcom sa program upraví ich schopnostiam.
12:00 – 13:00 obed a relax
13:00 – 16:00 Čas poobedných aktivít
Počas tejto doby budú deti rozdelené podľa veku a záujmov do rôznych skupín. Tento čas bude plnohodnotne vyplnený činnosťami akými sú tvorivé dielne, kúpanie sa v jazere, loptove hry a iné športové aktivity (letná olympiáda).
Deti, ktoré budú mať záujem môžu za príplatok tento čas tráviť jazdou na koni a zdokonaľovať sa takto v tomto prekrásnom športe.
16:00 – 16:30 olovrant
16:30 – 17:00 príchod rodičov
Piatok:
(záverečná súťaž)
08:00 – 08:30 príchod detí
09:00 – 09:30 desiata
09:30 – 12:00 Čas strávený na koňoch
V tento deň deti budú môcť použiť množstvo vedomostí, ktoré získali počas celého tyždňa a zúročiť ich v súťaži o najkrajšieho koníka, ktorého si samy upravia (môžu umývať, česať, zapletať hrivu i chvost, namaľovať kopýtka). Víťazná skupinka si bude môcť vybrať koňa, na ktorom odjazdi posledný deň tábora.
Deti si zopakujú povely a cviky z celého týždňa.
Pokročilým jazdcom sa program upraví ich schopnostiam.
12:00 – 13:00 obed a relax
13:00 – 16:00 Čas poobedných aktivít
Počas tejto doby budú deti rozdelené podľa veku a záujmov do rôznych skupín. Tento čas bude plnohodnotne vyplnený činnosťami akými sú tvorivé dielne, kúpanie sa v jazere, loptove hry a iné športové aktivity (letná olympiáda).
Deti, ktoré budú mať záujem môžu za príplatok tento čas tráviť jazdou na koni a zdokonaľovať sa takto v tomto prekrásnom športe.
16:00 – 16:30 olovrant
16:30 – 17:00 príchod rodičov
Zmena programu vyhradená.
Prihlísiť svoje dieťa môžete TU.